Comunicat Formació de Govern 2019-2023

Nova legislatura

El passat 10 de juny, l'assemblea de companys i companyes de Compromís amb Teià i Esquerra Republicana de Catalunya va acordar la formació del nou govern municipal gràcies a l'àmplia representació obtinguda en els darrers comicis electorals del passat 26 de juny, amb 8 regidors i regidores.

Tot i haver mantingut converses amb els responsables de Gent de Teià i, especialment, amb Junts per Catalunya, CAT-ERC formarà el nou govern municipal a partir de la setmana entrant, tasca que assumeix amb molta il·lusió i amb sentit de la responsabilitat, tot mantenint ponts oberts de diàleg i de col·laboració amb les altres forces polítiques, sobretot amb JuntsxCat (a qui agraïm la tasca de govern compartit els darrers 4 anys) i amb Gent de Teià, tant en qüestions d'àmbit municipal com de país i compromís amb la República Catalana.